top of page
 • Yazarın fotoğrafıözdenbekir karakaş

NUMEROLOJİ' 7

Güncelleme tarihi: 19 Tem 2023Numeroloji de 7 sayısı kozmik sayıdır. 7 sayısı, bir ölçüde kararsızlık anlamı da taşır.7 tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolüdür. Bir inanışa göre, dünyanın görünen ve görünmeyen alemleri arasındaki ve kozmostaki rakamı 7'dir. Hem uhrevi, hem de dünyevi alanı kapsayan bir sayıdır.

Ruh, Madde ve İnsan ( 3 unsur) ile Hava, Su, Toprak ve Ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7'dir ve bunlar DÜNYA GELİŞİM SAYISININ temelini oluşturur.

 • Keldaniler, beş gezegen ile ay ve güneş' ilahi isimleriyle seslenmiş ve onlara bir renk tahsis etmişlerdir.


 1. Utarit/Merkür..... NEBO..... Mavi

 2. Zühre/Venüs.......İŞTAR......Beyaz

 3. Merih..................NEGAL....Kırmızı

 4. Müşteri/Jüpiter....MARDUK....Erguvani

 5. Zuhal/Satürn........NİNİP........Siyah

 6. AY..........................SİN........Gümüşi

 7. Güneş..................ŞAMAS...Altuni

 • Yezidilerin inanışına göre Yedi İmam (Peygamber/Melek) ve bunların yaratıldığı Yedi Gün.


 1. Melek Taus (Pazar)

 2. Derdail (Pazartesi)

 3. İsrafil (Salı)

 4. Mikail (Çarşamba)

 5. Cevrail (Perşembe)

 6. Şamnail (Cuma)

 7. Turail (Cumartesi)


 • Maya inanışında Göğün Yedinci Kat'ından inen uygarlık getiren kahramanların babaları olan YEDİ AHPU, insan kalbini simgeleyen "YEDİ" adındaki ilahe ve Yedi Işınlı Taç vardır. Kolomb öncesi Amerika'da Mayalar Göğün Yedi Kat'lı olduğuna inanırlardı.

 • Amerikan kıtasının kadim uygarlıklarında (Dogon, Bambara, Maya vb.) Yedi, İlahi Kelam'ı ve galaksilerin yaratılmasını sembolize eden temel bir sayıdır. Bu inanışlarda İlahi Kelam'ın telaffuzu Yedilidir. Yedi, insanın ve evrenin rakamı olarak kabul edilir, ayrıca üç ve dört sayılarıyla olan bağlantısından dolayı kutsal yapılarının geometrisiyle ilişkilendirilir.

 • Alman geleneklerinde, uyumsuz, sürekli olumsuz konuşan evli kadınlara Yedi Şeytan denir. Bu kulanımın kaynağı ise bir kişinin horoskopunda evlilikle ilişkili olan Yedinci Ev'den kaynaklanıyor olabilir; Yedinci Evin olumsuz yönünün evlilikte çatışmayı içermesi olduğuna inanılır.

 • Yedi Kurban : M.Ö. 278 yıllarında Balkanlar üzerinden Anadolu'ya geçerek Ankara yöresine yerleşen Galatlar'ın kurban törenlerinde Yedi Hayvanı kurban olarak kesmeleri. (Anadolu'da bir işin, bir dileğin yerine gelmesi için Yedi Koç kurban etme geleneğini de buna bağlayan Halk Bilimciler vardır.) • Yedi Kamış : Sirinks uzunluklarına göre yan yana dizilmiş 7 kamıştan oluşan bir tür panflüttür. Frigya mitolojisine göre, Pan'ın (kırların ve çobanların tanrısı) icat ettiği ve elinden düşürmediği müzik aletidir. Efsaneye göre kırların, çobanların ve sürülerin tanrısı ve koruyucusu olan Pan, Sirinks (Frigce) isimli güzel bir periye aşık olur. Pan'dan kaçmak için Sirinks kendisini su kamışı bitkisine çevirir. Bu güzel perinin onuruna ve ona olan aşkı için Pan bu kamışlardan biraz keser ve bugün "Sirinks" veya "Pan flütü" olarak adlandırdığımız müzik aletini yapar.
 • Yedi Hafta Savaşı : Avusturya-Prusya Savaşı olarak da bilinir. 1866'da, Avusturya, Bavyera, Saksonya, Hannover ve bazı Küçük Alman devletleriyle Prusya arasında 1866 yılında yapılan ve Yedi Hafta süren savaştır. Prusya'nın zaferiyle sonuçlanmış, Avusturya'nın Almanya'dan çekilmesine yol açmıştır.
 • Yedi Yıl Savaşı : Fransız devriminden önce Avrupa'nın bütün büyük devletlerinin katıldığı son büyük savaştır (1756-1763). Savaşın bir cephesinde Fransa, Avusturya, Saksonya, İsveç ve Rusya. Öbüründe Prusya, Hannover ve İngiltere yer almıştır.

 • Yedi ile ilgili Türkçedeki Deyimler

Yedi Bela

Yedi Canlı

Yedi İklim Dört Bucak

Yedi Kat El

Yedi Mahalle Duydu

Yediden Yetmişe

Yedi Düvel

Yedi Göbek

Yedi Delikli Tokmak

Yedi Kat Yerin Dibi


 • Yedi ile ilgili Türkçedeki Atasözleri

Altı olur, Yedi olur, hep Allah'ın dediği olur.

At Yedi günde, it yediği günde belli olur.

Bildiğini Yedi mahalle bilmez

Bir kötünün Yedi mahalleye zararı dokunur.

İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur.

Yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır.
 • İnsan kafasında 7 delik vardır. (1 ağız+2 kulak+2 göz+2 burun deliği) • İranlıların çok önem verdikleri günlerden biri de Nevruz'dur. İran'daki Nevruz kutlamalarının en önemli bölümünüyse "s" harfi ile başlayan Yedi şeyin bulunduğu sofranın (Sofrayı haft sin) hazırlanması oluşturur.

Haft sin doğrudan İran kültür tarihinin bir parçası olan zerdüştlüğün Yedi Emşaspend'i (başlatıcılar) ile bağı vardır. Yedi Emşaspend (Başlatıcı);


 1. Hormozd

 2. Behmen

 3. Ordibeheşt

 4. Şehriver

 5. Seperdarmuz

 6. Emordad

 7. Suruş

Eski İran inançlarında bu başlatıcılar bir lambadan bir başka lambanın yakılması gibi bu başlatıcılar varlığın yaratılmasını bir zincirleme olarak sağlarlar. İranlıların eski inançlarına göre haft sin yani çeşitli yiyeceklerin bulunduğu Yedi Sini (tepsi) hazırlanır ve bu lekeden arınmış sinilerdir.

Bu sofrada;


 1. Sebze (Yeşillik)

 2. Sib (Elma)

 3. Sirke

 4. Sekke (Semir Para)

 5. Sir (Sarımsak)

 6. Semenu (Buğdaydan yapılan bir tür tatlı)

 7. Senced (İğde)

 • 7 rakamı, üçgen ile dörtgenin birleşik hali ile yani piramitle temsil edilir. Bu durumda, fikir aracılığıyla elde edilen madde ve şeklini sembolize eder.

Bir başka deyişle, ruh ile maddenin buluştuğu ortak nokta –mükemmellik- 7 rakamı ile temsil edilir. Eski Mısır Uygarlığı’nda piramitlere verilen önem, 7 rakamına “en mükemmel biçim” unvanını kazandırmıştır. 7 yi temsil eden piramitlerde kutsal şekiller olarak kabul görmüştür.28 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page