top of page

Sözlük devrimi şöyle tarif ediyor;

" 1. Devirme işi, hareket.

2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini , varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.

3.(Felsefe) Bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçiş.

4.(Felsefe) Bir düşünce sürecinin başlaması, hareket.

5.(Felsefe) Zaman içinde durum değiştirme.

6.(Fizik) Durağan bir noktaya göre devinmekte olan bir nesnenin durumu, devrim, hareket.

Neden evrimsel devinim? Yıllar sonra çok sevdiğim felsefeyi daha iyi öğrenebilmek için üniversitede eğitim aldım. İnsan felsefesine olan merakım her geçen gün daha çok araştırma yapmama neden oluyor.

İnsan hakkında , toplum hakkında düşüncelerim var.Düşüncelerimi evrensel düzeyde harekete geçirmek istiyorum. Devinim benim için hep bir devrim olmuştur, reform olmuştur. Aslında her devrim veya reform evrenseldir. O yüzden "evrensel devinim".

Düşün dünyamda, tarihe bakış açımda, siyasetteki düşüncelerimden bahsedeceğim , kimi zaman bir meyhaneyi anlatacak, kimi zaman bir kitabı eleştireceğim. Seyyahta olacağız ki devinim(hareket) olsun, bir bir içki tarifi veya bir çiçeğin mitolojisini devindirecek düşüncelerimiz.

Evrensel kalın , devrimde kalın.

Takipte kalın,

sevgiyle kalın.

bottom of page