top of page
 • Yazarın fotoğrafıözdenbekir karakaş

MUSEVİLİK/YAHUDİLİK'TE 7


7 Tılsım Derğahı


 • 7 sayısı; Yahudilikte çok önemli bir sayıdır. Onun kutsal oluşunun kaynağı bazılarına göre 3 ve 4 sayısının toplamından oluştuğu, bazısına göre gezegenlerin sayısına işaret etmesi, diğer bazılarına göre ise başka bir kutsal sayı olan 6 rakamına 1 eklenmesiyle elde edilen bir sayı olmasından ileri gelir.

Yedi, Yahudilik'te gizli zekanın, görünenin ardındaki görünmeyen zekanın sembolüdür. O nedenle Yahudi geleneğinde, yediye ihtiyatla yaklaşılması ve ondan sakınılması da gerekir. Görünmeyen zeka ciddi ve hafife alınamayacak olan zekadır.
 • Yahudilikte 7 rakamının kutsallığı;

Sebt günü geleneğine işaret etmesi

Yaratılışın yedi günde meydana gelmesi

7 sunak

7 kollu şamdan

7 kere kan serpme.

geleneklerine işaret eder.
 • Yahudilikte bu geleneksel sayı Menora'nın yedi kolunda yankılanır. Kabala'da yedi kollu şamdan gökyüzünün yeryüzünün yedi aşamada, yedi ayrı organizasyonda yönettiğini ve Göksel Yönetimin yedi aşamasını simgeler.

 • Eski Ahit'in ünlü "yedi sahnesi" aynı zamanda ilahi öfkeyle ilişkilendirilir.

- Yedi rahip, yedi koç boynuzuyla Jericho'nun duvarlarını yedi günde çevirmiştir. - Yedinci günde onlar kenti yedi kez kuşatmışlar ve Yahudiler bir savaş çığlığı atmış ve ardından Jericho'nun duvarları düşmüştür.

 • Eski Ahit'te Baalam'ın yedi sunağı, kurban edilecek 7 öküz ve 7 koç'u vardır.

 • Yedinci dağın ardındaki sandıkla; Jordan (Ürdün) nehr'nde yıkanan Naaman zamanları, Samson'un sınırlarının sayısı, Yedi kez hapşıran Elisha tarafından ölüyken diriltilen çocuk ilişkilendirilir.

 • Mabedin inşası yedi yıl sürmüştü.


Bilgeliğin yedi sütunu vardır.Hz. Süleyman'ın mabedine yedi basamakla çıkılır.
 • Hz. Muh'un güvercini 7 gün uçar ve tufanın hazırlıkları yedi gün sürer.

 • Eski Ahit'te ödüller ve cezalar 7 kez tekrarlanır ve evlilik töreni 7 kutsamanın bir parçasıdır.

 • Düğünler ve yas tutmalar yedi gün sürer.

 • Firavun düşünde 7 semiz ve 7 cılız inek görür.

 • Hz. Yakup önce Lea için 7 yıl sonra da Rahel için 7 yıl hizmet etmiştir.

 • Eski Ahit'te Kabil'in öldürülüşünün öcünün 7 kere alınacağından bahseder.

 • Bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa adet gördüğü günlerde olduğu gibi yedi gün kirli sayılır.

 • Tevrat'ta yaratılışın 7 günü şöyle sıralanır:

- 1. Gün : Işık (Gündüz-Gece)

- 2. Gün: Su (Gökteki ve yerdeki sular)

- 3. Gün: Karalar, Denizler (Yeryüzü)

- 4. Gün: Zaman

- 5. Gün: Canlılar (Deniz canlıları- Kuşlar)

- 6. Gün: Hayvanlar, İnsanlar

- 7. Gün: Yaratılışın tamamlanıp, Tanrının dinlenme günü.

 • Eskiden Yahudiler, Kamış Bayram'ında tapınaklarında toplanır ve kutsal mihrabın etrafında Yedi Kez Dönerlerdi.

 • Yahudiler'de Hamursuz Bayram'ında Yedi Hafta sonra yapılan Gül Bayram'ında günah adağı olarak Yedi Kuzuyu Kurban Etme geleneği vardır.

 • Musa Peygamberin Firavun'dan kaçarak Medyan çölünde yardım ettiği söylenen Yedi Çoban Kız.

 • Tevrat'a göre Yafes'in Yedi Oğlu vardır. Bunların herbiri bir ulusun atası sayılır. Oğulları ;

 1. Gomer

 2. Magog

 3. Meday

 4. Yavan

 5. Tuval

 6. Meşek

 7. Tiras

 • Bilgelik evinin Yedi Yıldızı yada Yedi Çobanı:

 1. Enok

 2. Nuh

 3. İbrahim

 4. İshak

 5. Yakup

 6. Musa

 7. İsa

 • Vahiy Yedi Döngüsel Dönemde gelir ve Yedinci ve Son Peygamberi izleyen ruhsal önder dirilişi başlatacaktır.

 • Tevrat 12. Mezmur'da:" Yahova'nın sözleri saf sözlerdir, Yedi Kere Saflaştırılmış Saf Gümüştür."

 • Zohar'a göre Kabala'daki Yedi Alt Sefirot aşağıdaki şekildedir:

 1. İbrahim

 2. İshak

 3. Yakup

 4. Musa

 5. Harun

 6. Yusuf

 7. Davud

 • Yedi yıl süren Süleyman Mabedi'nin inşası Mabed'e tekamül eden "Sefirah Binah" (Yüksek Akıl)da içine alan Yedi Alt Sefirot ile mecz edilir. Bu alt sefirot'un Yedincisi Şekine'dir, buna Sabbath Queen (Yedinci Gün Kraliçesi) denir ve Zohar'ın açıkladığına göre Yedinci Asli Güne tekabül eder.

 • Zekeriya, Rabb'ın Yedi Gözünden söz ettiğinde bu imgeyi Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır olması ve herşeyi bilmesini hatırlatmak için kullanır. Yedi İlahi Göz kavramı sanki Tanrı'nın onlar vasıtasıyla dünyaya baktığı gözler olan Yedi Büyük Veli ile bağlantılı olarak sonra ki dönem de tasavvufta yeniden ortaya çıkar.

 • Tevrat'ta Nuh'un gemisine her saf hayvan türünden Yedişer tane alınır. Gemi Yedinci Günü Ararat Dağı'nın tepesine ulaşır. Nuh'un Gemisi Yedi Bölümlüdür.


170 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page