top of page
  • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

7 UYUYANLAR


7 Tılsım Dergahı 2Yemliha,

Mekselina,

Mislina,

Mernuş,

Debernuş,

Şazenuş,

Kefeştatayuş ve köpeklerinin ismi Kıtmir' dir.Kuran-ı Kerimde Kehf Suresi 22 – 26. Ayetler:


22. Bilmedikleri konuda gelişi güzel tahminler yürüterek "Onlar üç kişidir; dördüncüleri de köpekleridir" diyecekler; "Beş kişidir, altıncıları köpekleridir" diyecekler. "Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir" diyecekler. De ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme!


23-24. "Allah izin verirse" demeden hiçbir şey için "Şu işi yarın yapacağım" deme. Unuttuğun takdirde rabbini an ve "Umarım rabbim beni, bundan daha doğru olana iletir" de.


25. "Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz yıl da ilâve ettiler.


26. De ki: "Ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi O'na aittir. O nasıl da duyar, nasıl da görür! Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.


Bu mağaranın ülkemizde Kahramanmaraş Afşin, Mersin Tarsus ya da İzmir Selçuk ilçesinde olduğu söylenen, Yedi uyuyanlar mağarası olarak bilinir. Yedi uyuyanlar bu mağarada rivayete göre 309 yıl uyumuşlardır. Kıtmir duası "Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berekati vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkani ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahul melikül hakkul mubin. Muhammedün Resulullahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram. Es'elüke ya rabbel arşıl azim. En yerzukani rızkan helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin. Debernuş, Sazenuş, Kefestetayuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Meselina, Mernuş." Kıtmir duası meali

Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in, Azrail'in, İsmail'in, İshak'ın, İbrahim'in ve Yakup'un rabbi Yüce Allah'ım! Ey bereketleri indiren Kuran'ı, Zebur'u, Tevrat'ı, İncil'i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah'ım! Yegane Melik ve hak olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina (Ashab-ı Kehf isimleri)

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page