top of page
  • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

Finansal Okur-Yazarlığa Giriş

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlık kazanmasıyla, finansal farkındalığın önemi hızla artmıştır. Özellikle son yıllarda küresel boyutlarda meydana gelen finansal krizler sonucu sermaye piyasalarına yeni sunulan yatırım enstrümanları ve uygulamalardaki çeşitlenme, finansal farkındalığın öneminin daha da artmasına sebep olmuştur. Finans üzerine eğitim almış insanların bile, günümüzün karmaşık finans dünyasında doğru kararlar almakta zorlanıyor olmaları bu durumun açık bir göstergesidir.


Son yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeler, nüfus ile ilgili değişimler, ekonomik ve idari değişikliklerin hepsi finansal eğitimin önemine işaret etmektedir. Özellikle ABD başta olmak üzere, birçok gelişmiş ülkede insanların önemli bir kısmı maalesef hiç tasarruf yapmamaktadır. Dolayısıyla, nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyamızda doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılmasını sağlamak tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır.


Finansal okuryazarlık en genel haliyle “finansal kavramlar ve risklerin bilgi ve anlayışına sahip olmak, bu bilgi ve anlayışı değişik finansal bağlamlarda etkili kararlar almak, birey ve toplumun finansal iyi olma halini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımı sağlamak için kullanma becerisi, motivasyonu ve güveni” olarak tanımlamaktadır (OECD, 2012).


Yapılan çalışmalar, birçok ülkedeki tüketicilerin yeterli finansal altyapıya ya da anlayışa sahip olmadığını göstermektedir. Gerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde, gerekse OECD kapsamı dışındaki bazı ekonomilerde yapılan anketler, tüketicilerin sadece doğru ve bilgiye dayalı finansal kararlar vermelerini engelleyen düşük seviyede finansal beceri, bilgi ve farkındalığa sahip olmakla kalmadıklarını, aynı zamanda finansal beceri, bilgi ve farkındalıklarını da çoğunlukla abarttıklarını göstermektedir. Bu sebeple, insanları eğiterek paralarını nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmelerini, piyasada sunulan geniş finansal ürün ve hizmetler arasından doğru seçim yapabilmelerini ve gelecekleri için birikim yapabilmelerini sağlamak oldukça önemlidir.


Finansal okuryazarlık dijital çağın gerektirdiği okuryazarlık alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hızlı dönüşümlerin, yeniliklerin ve büyük bir veri akışının yaşandığı günümüzde gençler daha karmaşık finansal ürünler, hizmetler ve sistemler ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu koşullarda gençlerin finansal risk ve fırsatların farkında olmaları, bütçelerini doğru yönetebilmeleri ve finansal problemlere karşı öngörü geliştirebilmeleri bireylerin ve dolayısıyla toplumun finansal sağlığını geliştirmeye katkı sağlayacaktır.


Finansal okuryazarlık son yıllarda artan bir vurgu ile ülkelerin politika ve stratejilerine yön veren yeni bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Dünya Bankası (World Bank) ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası değerlendirmeler yapan kuruluşlar tarafından çeşitli raporlar ve araştırmalar yayımlanarak ülkelerin finansal okuryazarlığı devlet politikalarına daha çok dâhil etmesi gereğinin altı çizilmektedir.


Yukarıda açıklamalarda da belirtildiği gibi “birçok ülkedeki tüketicilerin yeterli finansal altyapıya ya da anlayışa sahip olmadığını göstermektedir. “ Bu görüldüğü kadarıyla yalnızca tüketicilerin değil, Türkiye özelinde başta olmak üzere yöneticilerin / karar vericilerin de yeterli bilgiye sahip olmadıkları alan.


Bu “YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK” dizisini başlatmamın amacı aslında 2 şeye dayanıyor. Birincisi birkaç yıldan beri bir iş portalı olarak takip ettiğim Linkedin’de büyük büyük ünvanlı zatların, ekonomik durum ve en basit bir gösterge tablosunu okumak – yorumlamak konusunda ne kadar sığ ve bilgisiz olduklarını finansal durumları okumanın hamasetten ileri gidemediğini gördüm. Bir parçacık katkım olabilirse diye böyle bir çalışma başlattım. İkinci olarak ta, bu çalışmayı hazırlamasını yıllardır beklediğim, Türkiye’nin Mali Müşavirlik konusunda nadir değerlerinden biri olan dostum, arkadaşım Ali Arslan AKBIYIK’ın bu konuya el atmaması, yıllardır bir şey anlatmaya çalışıp bir türlü ses duyuramama sıkıntısından yorgunluğundan olabilir. Onun sohbetlerinin çömezi olarak böyle bir işe giriştim.


Başlayacağımız çalışma Bireyler için Finansal Okur-yazarlıktan birazcık farklı olacak. Bilançolar, mizanlar, raporlar, göstergeler, mali ve finansal tablolar ve benzeri bir çok konu satır başlarıyla anlatılacak.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page