top of page
  • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

FİNANSAL OKURYAZARLIK -GİRİŞ-Finansal okuryazarlık, tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde bilgiyle değerlendirme yapmasını ve finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Başka bir ifade ile bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirme ve bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğidir. Diğer bir ifade ile, gündelik hayatta bireyin karşılaştığı temel finansal durumlara karşı sorunları çözebilme ve bilinçli bir şekilde finansal kararlar almasını sağlayan yeterlilik ya da kabiliyettir. Dünyada finansal okuryazarlık oldukça fazla önemsenmektedir. Özellikle ABD, Avustralya, Kanada ve İngiltere de bu kavramlar farklı bir şekilde tanımlanmıştır. Gelişmiş bu dört büyük ülkenin İngilizce konuşmasına rağmen bu kavram ABD ve Avustralya da Financial literacy (finansal okuryazarlık), Kanada ve İngiltere de Financial capability (finansal yeterlilik) olarak tanımlanmaktadır. Finansal okuryazarlıkla ilgili birçok tanım yapılabilir önemli olan tanımını yaptıktan sonra içeriği. Özünde bireyin bütçesiyle ilgili bilgi sahibi olması ve etkin bir kullanabilmesi yer alır. Bunu kuruma yansıttığımız zaman, işletmeleri-kurumları yöneten bireylerin finansal olarak bilgi ve öngörü sahibi olması ve sürdürülebilir işletme-kurumlar oluşturması temeline dayanır. Kurumlarda bireylerden oluşur. Bu işletmeleri yöneten kişiler bireylerdir. Bütçe oluşturma, gelir-gider, yatırım bilgisi, bunlarla bağlantılı muhasebe ve hukuk bilgisi gerekmektedir. Önemli olan bu konuların uzmanı olmak değil, süreci yorumlayacak ve önüne konulan durumu anlamlandıracak kadar yeterlilik, yani okuryazarlık. Finansal okuryazar olmak isteyen yönetici aynı zamanda bireysel finansal okuryazarda olmak durumundadır, böylece bu okuryazarlık hayat tarzı haline gelir. Yönetici; - Giderlerde mümkün olduğunca tasarrufa yönelmeli, - Harcamaları yazılı bir planda takip etmeli, - Bütçe dışına çıkmamak için azami gayret sarf etmeli, - Finansal planları uzun vadeli ve gerçekçi olmalı, - Bütçe planını yıllık olarak yapmalı, - Finansal ve ekonomik gündemi ve göstergeleri takip etmeli. (Ekonomik haberler, yatırım araçları ve günlük durum v.b.) - Çalışanlarda bütçeye dahil edilmeli ve gerekli kalemler beraber hazırlanmalı, - Tasarruf çalışanlarla beraber bir alışkanlık haline getirilmeli. Yapılan araştırmalar halkımızın tasarrufla ilgili sıkıntısını şöyle sıralıyor; a) Gelir yetersizliği b) Finansal sistemlere güvensizlik c) Nasıl tasarruf edileceğini bilememek. Yine araştırmalar Türkiye toplumunu finansal bilgi, davranış ve tutumlarına göre 5 temel kategoriye ayırmaktadır. 1) Finansal bilgeler % 22 2) Mütevazı ebeveynler % 24 3) İdareli muhafazakarlar % 20 4) Plansız hayalciler % 19 5) Kaygısızlar % 15 Türkiye de para ve finans piyasaları ile enstrümanları çoğaldıkça finansal okuryazarlık her kesim için çok önemli olmuştur. İşletme sahipleri, şirket yöneticileri, girişimciler finansal bilgiye sahip olmak zorundadırlar. Faiz hesapları, vergi hesapları v.b. hesapları yapabilmeyi, Excel ve benzeri ortamlarda gelir-gider ve finansal takip çizelgeleri oluşturmayı ve bunu takip etmeyi mutlaka bilmelidirler

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Finansal Okur-Yazarlığa Giriş

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlık kazanmasıyla, finansal farkındalığın önemi hızla artmıştır. Özellikle son yıllarda...

Comentarios


bottom of page